Vad är den billigaste energikällan?

För att kunna odla fisk så ekonomiskt som möjligt måste vi kunna jämföra råvaror av olika pris och olika energiinnehåll med varandra. I tabell 1 har vi gjort denna jämförelse. Prisnivåerna och mängderna smältbar energi varierar beroende på hurdana egenskaper råvaran har. Olika råvaror kan för olika arter variera mycket då det gäller smältbarhet. Då det gäller kolhydrater kan stärkelse ha en smältbarhet på upptill 90 %, medan t.ex. cellulosa inte alls smälter (smältbarhet 0%). I räkneexemplet har vi använt 10 MJ/kg.

Näringsämnenas energiinnehåll och priser
  Protein Fett Kolhydrat
Totalenergi MJ / kg  24 39,5 17,6
Smältbar energi MJ/ kg 21 35,6 10
Prisexempel € / ton 1000 1000 500

Regnbågslaxen har en naturlig fettprocent på 15-20 %  av sin totala vikt. Den består också av ungefär lika mycket protein, resten är vatten och lite mineraler. Fiskarnas naturliga fetthalt skall byggas upp med hjälp av de näringsämnen som fodret innehåller. Som byggstenar duger proteiner, fetter och kolhydrater, men kostnaden för denna uppbyggnad varierar mycket beroende på vilka råvaror man använder.

Ett kilo fett innehåller 39,5 MJ energi. Vad det kostar att producera detta med olika näringsämnen framgår ur tabell två.

Kostnad för produktion av ett kilogram fett med olika näringsämnen (39,5 MJ)
  Smältbar energi Ca pris €/ton Produktionskostnad för 39,5 MJ
Fett 35,6 MJ 1000 (39,5 : 35,6)x 1000 €/tn = 1110 €/tn
Protein 21 1000 (39,5 : 21)x 1000 €/tn = 1881 €/tn
Kolhydrat 10 MJ 500 (39,5 : 10)x 500 €/tn = 1950 €/tn

Man kan bättre åskådliggöra hur stor ekonomisk inverkan detta har om man beräknar den ekonomiska skillnaden vid en 100 tons produktionsenhet och med en foderkoefficient på 1,0. 100 ton levande regnbågslax som innehåller 17% fett innehåller alltså 17 ton fett. En del av detta fett finns i magen som tarmfett och en del finns inne i muskulaturen.

Om denna fettmängd, eller närmare bestämt den mängd energi som detta fett innehåller skulle byggas upp med kolhydrater, skulle kostnaden bli 33 150 euro. Om den skulle byggas upp med protein skulle kostnaden vara 31 977 euro. Då det byggs upp med fett är kostnaden lägst, endast 18 870 euro. Av denna orsak är energinivån i dagens foder mycket hög och proteinernas aminosyresammansättning  är optimerad genom en tillsats av enskilda aminosyror för att så exakt som möjligt motsvara fiskarnas behov.

Energi skall man kunna dosera rätt

Foder som innehåller mycket fett och således är energirika måste man också kunna dosera rätt. För att detta skall vara möjligt skall vi känna till fiskens maximala tillväxthastighet i olika temperaturer. Raisioagro har data insamlat från flera årtionden om detta. All information är sammanställd i våra fodertabeller, d.v.s. de utfodringsrekommendationer som vi ger. Enligt den kundrespons som vi fått är tabellerna också mycket noggranna och det lönar sig att följa dem så noggrant som möjligt.

Eftersom fiskens muskeltillväxt är begränsad lönar det sig inte att utfodra mer än vad tabellerna säger. I annat fall börjar fiskarna använda det överskott av  protein som egentligen är ämnat för muskeltillväxt, för att bygga upp fettvävnad med. Detta innebär att överskottsproteinet omvandlas till energi och lagras som fettreserv, vilket kommer att märkas som en fetare fisk. Då fisken blir fetare kommer dess allmänna kondition också att försämras, dödligheten stiger och den utnyttjar fodret sämre.

Om man underutfodrar, växer fiskarna lite långsammare, men använder allt protein som fodret innehåller för muskeltillväxt. I detta fall kommer fetthalten både i bukhålan och i själva filén att vara lägre. Trots detta kommer foderkoefficienten också i detta fall att stiga, eftersom fiskarnas tillväxtpotential inte utnyttjas till 100 %.