Effektivitet, god ekonomi och miljövänlighet

Rubriken är det som styrt utvecklingen av våra foder i över tre decennier. De är alla förenade med varandra, eftersom effektivitet också innebär god ekonomi och dessa två samtidigt är utgångspunkten för miljövänlighet.

 

Raisioagro har varit den som introducerat flera stora nyheter på den finska och ryska fiskodlingsmarknaden, såsom:

  • foder, som optimerar fiskens fettsyror
  • specialfoder, som ökar fiskens kött- och romproduktion

 

Vi tillverkar fiskfoder och recirkulationsfoder i diameter 1,7 - 9 mm för följande fiskar:

• regnbågslax (passar också för öring och lax)
• sik
• gös och stör