Foder

 

Emobroiler Prestarter

Emobroiler-Poikas-Herkku

Emobroiler-Kasvatus-Herkku 1

Emobroiler-Kasvatus-Herkku 2

Broiler-Esihaudonta-Herkku 

Broiler-Haudonta-Herkku 1

Broiler-Haudonta-Herkku 2 

Broiler-Herkku 1 CC

Broiler-Herkku 2 CC

Broiler-Herkku 3 CC

Broiler-Herkku 4 

Broiler- Kunto 2 CC

Broiler- Kunto 3 CC

Broiler- Kunto 4

Broiler-Tuhti 2 CC

Broiler- Tuhti 3 CC

Broiler- Tuhti 4

Broiler-Herkku -fodren 1, 2 och 3 CC:s karenstid är 0 dygn före slakten, men det koccidiostatikafria slutfodret ska ändå användas 3-5 dygn före slakten.