Fiskarnas behov av näringsämnen

Foderrecepten skall täcka fiskarnas behov

Regnbågslax och sik hör båda till laxfiskarna, som naturligt har ett högre fettinnehåll än många andra fiskarter. Regnbågslaxen innehåller två till tre gånger så mycket fett som till exempel strömming, gädda eller mörtfiskar. Tackvare att de är så feta, är de också smakliga för oss människor, eftersom vårt smaksinne uppskattar feta produkter. Dessutom är fiskfetterna mycket hälsosammare än djurfetter.

Fiskarnas naturligt höga fetthalt, skall alltså byggas upp med de näringsämnen som fiskarna får med fodret. Då vi talar om receptoptimering menar man hur man på möjligast ekonomiska sätt kan fylla fiskarnas behov av näringsämnen. För att detta skall lyckas måste man känna till vilka behov fiskarna har i olika stadier av livet samt dess tillväxthastighet.

Fiskens behov av näringsämnen

Fiskens behov av olika näringsämnen varierar rätt mycket mellan olika skeden av dess livscykel. Som yngel har de ett större behov av protein än under senare stadier, eftersom dess tillväxthastighet då är större i förhållande till ämnesomsättningen än vad den senare är. Moderfiskar, dvs. Fisk som förbereder sej för reproduktion, har ett helt annat behov av t.ex. vitaminer.

Fiskens behov kan man sammanfatta som så, att den med födan skall få alla de beståndsdelar som den behöver för att bygga upp sin muskulatur, de organ samt skelettet och fettet som den består av. Dessutom skall där finnas den energi som den använder för sina livsfunktioner, såsom rörelseenergi, matsmältning mm.

Näringsämnena för fisk, liksom också för oss människor, kan man dela upp i tre huvudgrupper  Fetter, proteiner och kolhydrater. Som energikälla fungerar  främst fetterna, men också kolhydrat och protein kan användas till detta.

För uppbyggnad av muskulaturen är situationen en annan, för detta ändamål duger inget annat än  protein. Det är således inte möjligt att bygga muskler av fett eller kolhydrat, och således måste fodret innehålla minst så mycket protein att fiskens behov av protein tillfredställs. Om fodret innehåller mer protein än detta, kommer fiskarna att lagra överskottet, och det omvandlas då till fett. Att bygga upp fett från protein är ekonomiskt mycket dyrt.

Den naturliga födans näringsinnehåll

Laxfiskarna är rovfiskar, dvs. i naturen utgörs deras föda av andra fiskar. Av de fiskar de äter, får de huvudsakligen  protein och lite fett. Ifall man utfodrar lax med enbart foderfisk, behövs det minst 6 kilogram fisk för att skapa ett kilogram tillväxt. Detta för att foderfisken inte har mer än 20 % av den energi per kilogram som torrfodret innehåller.

Då man analyserar foderfisk, dvs. naturfisk såsom t.ex. strömming, märker  man att den, förutom en hel del vatten, innehåller ungefär dubbelt mer protein än fett. Detta innebär att en rovfisk som lever på andra fiskar kommer att använda en hel del protein för att bygga upp sin fettreserv och som energikälla. På grund av proteinråvarornas höga pris och låga energiinnehåll i förhållande till fetterna så måste man i receptformuleringen se till att detta inte sker med torrfoder.

Kolhydrater äter fiskarna inte alls i naturen, eftersom deras naturliga föda inte består av växter. I fodren finns kolhydrat endast för att man skall få tillstånd en pellet, men lyckligtvis kan fiskarna också tillgodogöra sej den energi som kolhydraterna innehåller.