Raisioaqua – inspiratör för tillväxt

 

Raisioaquas vision är att bli Östersjöområdets ledande specialist på foder samt utvecklare av fiskfoder och fiskutfodring vad gäller kallvattenarter. Vi har det ledande produkturvalet inom branschen; våra mest välkända produkter är Hercules, Vital, Silver och Circuit.

 

Mera information hittar du här:

AquaMagasinet

Kundansvariga