Fettsyror

Allmänt om fettsyror

En del fettsyror är essentiella

Som nämnt finns det många olika slags fettsyror. Det finns sådana som är livsviktiga för både fiskar och människor (d.v.s. de har en annan viktig funktion än att vara energikälla), men som man inte själv kan syntetisera (bygga upp). Alternativt är den egna produktionen av denna fettsyra inte tillräcklig. Sådana fettsyror måste man alltså få med födan, och en sådan grupp är de såkallade omega-3-fettsyrorna.

Omega-3 är ett gemensamt namn för en hel grupp fettsyror. Först i denna grupp kommer alfalinolensyra, som det finns gott om bland annat i rypsolja. Till denna grupp hör också eikosapentaensyra (EPA) och dokosaheksaensyra (DHA), som det finns mycket av i fiskolja.

De för människans välbefinnande viktigaste fettsyrorna är, så vitt man känner till, just EPA och DHA. Dessa är viktiga bland annat för synen och för hjärnverksamheten. För oss människor är den viktigaste källan för dessa fettsyror olika marina organismer, såsom fet fisk eller deras rom.

Människan kan, till skillnad från laxfiskarna, syntetisera små mängder av EPA och DHA utgående från alfalinolensyra, som finns bland annat i vissa växtoljor. Denna produktion minskar emellertid om man samtidigt med födan också får fettsyror som hör till gruppen omega-6. Fettsyror som hör till omega-6 gruppen finns det gott om i till exempel hamburgarmåltider.

 

Fodrens fettsyror och Hercules OPTI

Eftersom laxfiskarna inte själva kan syntetisera EPA eller DHA, måste de få dem från födan. Vilda fiskar får dessa fettsyror från andra fiskar och från små kräftdjur som de äter, som i sin tur har fått dem från djurplankton som de ätit. Sådan fisk som lever på foder får sina fettsyror utgående från vad fodret innehåller för fetter.

Dagens fiskfoder innehåller rätt mycket växtfetter, vilka är en utmärkt energikälla för fiskarna. Med växtfetter uppnår man en god tillväxt, men det förändrar också fiskens innehåll av fettsyror. Av denna orsak har Raisioagro tagit fram OPTI-fodren och OPTI-konceptet. Detta innebär att man under fiskens första levandstid använder foder som innehåller mycket rybsolja, för att sedan under de sista 500 grammen före slakt använda OPTI-foder, som innehåller mycket fiskolja. Under denna sista period bygger fisken upp sitt förråd av för oss människor hälsosamma fettsyror (EPA och DHA) till rekommenderad nivå.

Tackvare Hercules OPTI-konceptet har mängden fiskolja som en fisk konsumerar genom fodret halverats, liksom också mängden foderfisk som går åt för att framställa oljan. Vi har också uppnått målet med att man nu producerar mera fett i regnbågslaxen (ca 17 % fett) än den mängd som använts i fiskens foder under dess livstid. Fisk som odlats enligt OPTI-konceptet är alltså numera en nettoproducent av fiskolja, vilket skonar världens minskande fiskbestånd. 

Ät fisk istället för omega-kapslar

Nu som då stöter man på påståendet att odlade laxfiskar inte längre innehåller lika mycket omega-fettsyror som de tidigare gjort, och att man istället bör äta fiskoljekapslar.

EPA-fettsyrekapslar som tillverkats från fiskolja har i nätbutiken ett styckepris på 40-50 cent. Vikten är 500 milligram eller ett halvt gram. Detta betyder att man för ett ton av denna fiskolja betalar 800 000 euro!
Beroende på tillverkare så är mängden EPA-fettsyror 200-400 milligram/kapsel.

Om du tittar på Institutet för hälsa och välfärds hemsida (fineli.fi), så kan du se hur mycket EPA och DHA regnbågslax och rom från regnbågslax innehåller.

Då du äter 100 g regnbågslax eller 80 g rom får du alltså i dig lika mycket EPA som från en kapsel. Dessutom får du 1103 mg DHA och en stor mängd D-vitamin.

Då vi jämför regnbågslaxen med de i våra fiskdiskar numera allt vanligare utländska odlade fiskarna med vitt kött kan man med fog säga att regnbågslaxen är ett mycket hälsosamt livsmedel. Odlad fisk med vitt kött innehåller oftast inte alls de för oss människor så viktiga fettsyrorna EPA och DHA.