Ekologisk spannmål

Kontraktsproduktion av ekologisk spannmål

Raisio förädlar ekologisk spannmål till ekologiska produkter:

För att trygga anskaffningen av förstklassiga ekologiska råvaror tecknar Raisioagro odlingskontrakt på ekokvarnvete, ekoråg, ekogrynhavre, ekofoderspannmål och ekobondböna.

Kvalitetskraven för ekologisk spannmål är i huvudsak likadana som kvalitetskraven för konventionellt odlad spannmål. Ekologisk spannmål används för tillverkning av livsmedel, och därför ställer användningssyftet kvalitetskrav också på ekologiska råvaror.

Kontraktsvillkoren för ekologisk spannmål är likadana som Raisioagros kontrakts- och kvalitetsvillkor för konventionellt odlad spannmål. Som kontraktsmodell för ekologisk spannmål kan man välja antingen kontrakt till marknadspris eller till medelpris.

Om du är intresserad av att teckna ett odlingskontrakt, ta kontakt per e-post viljat@raisio.com eller ring till kundansvarig.

Mottagning av ekologisk spannmål

Förhandsprov av ekologisk grynhavre sänds för analys till laboratoriet på Nokia kvarn. Prover från andra ekologiska spannmål analyseras av Ravintoraisios laboratorium i Reso. Ekologisk spannmål tas huvudsakligen emot i Nokia.

Då spannmålspartier levereras till Raisios anläggningar ska de åtföljas av spannmålspass. Av spannmålspass framgår leverantör och uppgifter om partiet.

Skriv ut en spannmålspass från filen här invid.

Spannmålspass