Raisioagros nya ekofoder ut på marknaden i oktober 2012

Leveranserna av Raisioagros ekofoder har inletts och täcker hela landet. Tillgången på ekofoder tryggas med Raisioagros riksomfattande distributionsnät. Ekofodret tillverkas under Raisioagros varumärke på kvarnen i Libelits som ägs av Osuuskunta ItäMaito som hör till Valio-gruppen. Produktionen av ekofoder startade på kvarnen i oktober 2012.

Raisioagros ekoallfoder Luomu-Maituri 18 underlättar utfodringen på ekogårdar och ekohalvkoncentratet Luomu-Maituri 25 kompletterar utfodringen med eget foder. Dessutom är Seleeni-Melli mineralen ett viktigt näringstillskott som är mycket lämpligt för djur i ekologisk produktion.

Raisioagros ekologiska bulkfoder levereras till gårdarna direkt från kvarnen i Libelits. Foder i säck lagras vid foderfabriken i Kouvola och levereras därifrån till hela landet.