Certifierat utsäde

Trygga en förstklassig skörd genom att använda Raisioagros certifikatutsäde.

Raisioagro säljer certifikatutsäde, dvs. officiellt godkänt och undersökt utsäde. Certifikatutsäde är på många sätt det bästa sättet att trygga en förstklassig skörd

Fördelarna med certfikatutsäde:

  • ett samarbete som täcker hela utsädeskedjan och gedigen yrkesskicklighet i varje skede av kedjan
  • kvaliteten på stamutsädet fastställs alltid genom fältförsök
  • utsädesodlingen kontrolleras med fältbesiktningar
  • utsädesråvaran bearbetas och packas med modern utrustning i behållare avsedda för ändamålet och som godkänts av Evira
  • utsädet betas noggrannast, säkrast och förmånligast i samband med det professionella förpackningsarbetet
  • utsädets egenskaper och om det är friskt utreds med metoder som utvecklats genom internationellt samarbete
  • affärernas egenövervakning kompletteras av myndighetsövervakning
  • certifikatutsäde ska vara fritt från flyghavre

Certifikatutsäde av god kvalitet har stora kärnor, god grobarhet och är friskt. Certifikatutsäde ger alltid grödan en god grund, eftersom utsäde av god kvalitet garanterar jämn grobarhet och broddskjutning. Detta är mycket viktigt med tanke på den korta vegetationsperioden i vårt land. Certifikatutsäde ska vara fritt från flyghavre.

Du känner igen certifikatutsäde av det garantibevis som är klistrat på förpackningen. Garantibeviset informerar om partiets användningsegenskaper och ger dig uppgifter om vad som är rätt utsädesmängd.

Klicka på länken här bredvid så kan du se nyttan med certifikatutsäde jämfört med t.ex. gårdens eget, obehandlade utsäde. 

http://www.sertifioitusiemen.fi/siemenlaskuri/