Beställ brännolja och diesel hos Raisioagro

Raisioagro Ab och Neste Oil Oyj har ingått avtal om marknadsföring och försäljning av bränslen med början 15.6.2012.

I utbudet finns både brännolja och diesel. De högklassiga och rena brännoljorna kan också användas i motorer. Minsta beställningsmängd för brännolja är 1000 liter och för diesel 1500 liter. Man kan beställa mindre mängd brännolja också, men då läggs en småleveransavgift till priset.

Det kommunvisa priset varierar dagligen och i det ingår transport, lossning och skatt. Vi fakturerar det pris som gäller beställningsdagen.

Neste Oils effektiva och snabba logistik levererar bränslena i hela landet vanligtvis inom 1-3 dagar efter beställningen.

Nu får du alltså också bränslen förmånligt hemkörda till gården genom din egen välbekanta försäljare. Ta genast kontakt med din kundansvariga, som hjälper dig i valet av produkt och ger dig dagens bästa offert på bränslen!

Produkter

Brännoljor

Neste brännolja -5 eller 0 för uppvärmning och motorer

Svavelfri Neste brännolja -5 eller 0 uppfyller klassificeringskraven för EN 590. Att bränslet har högt cetan-tal och är svavelfritt garanterar att kallstarten fungerar och att avgaserna blir renare.

Neste brännolja är bäst för oljebrännare, där det ställs höga krav på att avgaserna är rena, t.ex. direkta torkningsprocesser, kondenspannor, byggnadstorkar och växthus. Vid direkt uppvärmning av växthus och vid produktion av koldioxid måste produktens lägsta förvarings- och användningstemperatur beaktas.

Produkten passar för uppvärmning av egnahemshus och uppvärmningssystemen behöver inte ändras.

(Neste brännolja 0 som levereras 1.5–31.8 har en lägsta förvaringstemperatur på 0°C)

Neste brännolja -15/-25 för uppvärmning och motorer

Svavelfri Neste brännolja -15/-25 uppfyller klassificeringskraven för EN 590. Att bränslet har högt cetan-tal och är svavelfritt garanterar att kallstarten fungerar och att avgaserna är renare.

Neste brännolja -15/-25 är ett bra alternativ för arbetsmaskiner, om förhållandena inte kräver speciell vinterkvalitet (-29/-34). Produktens lägsta förvaringstemperatur är -15 C.

Neste brännolja -15/-25 passar utmärkt för användning i oljebrännare, då det ställs höga krav på att rökgaserna är rena, då oljans temperatur kan sjunka en aning under 0 °C i cisternen eller rören och om brännaren saknar förvärmare.

Passar också utmärkt för uppvärmning.

Neste brännolja -29/-34 för uppvärmning och motorer

Svavelfri Neste brännolja -29/-34 uppfyller klassificeringskraven för EN 590. Brännoljan är rätt alternativ för oljebrännare och arbetsmaskiner om det är mycket kallt och arbetsförhållandena är krävande. Sorten passar också utmärkt för uppvärmning.

Bränslet rekommenderas för arbetsmaskiner som kräver god funktion i sträng kyla och/eller rena avgaser. Produktens lägsta förvaringstemperatur är -29 °C och är därför det bästa bränslet för bl.a. båtar i vinterförvaring.

Tack vare den goda köldtåligheten fungerar Neste brännolja -29/-34 också under kalla förhållanden. Därför passar den för uppvärmning t.ex. om: tanken finns i ett kallt lagerutrymme.

  • tanken finns ute ovan jord, t.ex. farmartankar
  • oljeledningarna är dåligt isolerade eller går genom ouppvärmda utrymmen.
  • temperaturen på oljan kan sjunka under 0°C under förvaringen eller användningen.
  • brännaren saknar föruppvärmare

Dieselbränslen

Neste diesel -0/-10

Neste diesel -0/-10 bränslet är avsett för användning under högsommaren. Dieselbränslets grumlingspunkt är 0 °C, som också är dess lägsta lagringstemperatur i fordonstankarna eller i tankar ovan jord.

Dieselbränslets filtrerbarhetsgräns är -10 °C.

Neste diesel -5/-15

Neste diesel -5/-15 -bränslet är avsett för användning under vår, sommar och höst. Dieselbränslenas grumlingspunkt är -5 °C som också är dess lägsta lagringstemperatur i fordonstankarna eller i tankar ovan jord.

Dieselsortens filtrerbarhetsgräns är -15 °C, och därför fungerar det under största delen av året.

Neste diesel -15/-25

Dieselsortens grumlingspunkt är -15 °C (filtrerbarhetsgränsen är -25 °C), vilket gör det till marknadens bästa och köldtåligaste sommarkvalitet. Grumlingstemperaturen för Neste diesel -5/-15 är -5 °C och -29 °C för dieselsorter som ska användas på vintern. Med grumlingspunkt avses den lägsta förvaringstemperaturen.

Neste diesel -29/-34

Neste diesel -29/-34 -sorten har en tillräckligt låg grumlingspunkt och filtrerbarhet för de vinterförhållanden som de finländska företagarna ofta arbetar i.

Grumlingspunkten är -29 °C, som också är produktens lägsta lagringstemperatur. Filtrerbarheten för dieselbränslet är -34 °C, och därför fungerar det bra i servade fordon i åtminstone -34 °C:s köld.

Neste Oil har valt produktens köldegenskaper för att passa finländska förhållanden. Köldegenskaperna och produktens användbarhet i vinterförhållanden förbättras kontinuerligt genom utveckling av bl.a. tillsatserna i produkten.