Blandfoderutfodring

Blandfoderutfodringen måste bli effektivare

Fullfoder med endast en blandning har ökat förekomsten av överutfodring hos lågproducernade kor. Blandningen sammanställs på de villkor som råder i början av laktationsperioden, och då får kor som sinläggs för mycket energi och protein i förhållande till sitt behov. Överutfodring är inte förnuftig varken för kornas hälsa eller för lönsamheten. Hullklassen för kor som sinläggs blir för hög och korna riskerar bli feta. Vid tiden för följande kalvning bildas fettlever och fertiliteten blir lidande.

Överutfodring kan minskas med en mager basblandning som kompletteras med kraftfoder i början av laktationsperioden. Ett annat sätt att råda bot på problemet är att göra två olika blandningar för mjölkkorna. Den enklaste och billigaste vägen till kompletterad fullfoderutfodring är foderkiosken. Den kan placeras i gruppen för kalvade kor. I denna grupp lönar det sig också att placera kvigor, vars foderintag inte utvecklas tillräckligt snabbt och som riskerar gå ner i mjölkproduktion och hullklass. Kraftfoderutfodring kan också ordnas vid mjölkstationen. En exaktare avvägd utfodring och ökad mjölkproduktion skulle betala investeringen i kraftfoderdoseringen inom ungefär ett år i en besättning med 60 kor.

Raisioagros kundansvariga planerar blandfoderutfodring för olika gårdar.