Beställning/leveransrytm

Beställ i tid

Beställning bör lämnas minst två arbetsdagar före önskad leverans. Då man beställer är det bra att informera om leveranstidsintervallet, dvs. datumen då foderpartiet tidigast och senast får levereras. Följande ordning gäller från 1.11.2012:

 Beställning lämnad

före kl.

Foderpartiet
kan lastas

Måndag

11.00

 Onsdag

Tisdag

11.00

Torsdag

Onsdag

11.00

 Fredag

Torsdag

11.00

Måndag

Fredag

11.00

Tisdag