Benemilk®-fodren marknadsförs i Finland

Benemilk-fodren höjer mjölkproduktionen och förbättrar halterna. Dessutom förbättrar de nya Benemilk-fodren utnyttjandet av näringsämnena i kofodret.

Med de nya produkterna kan man på ett exaktare sätt komplettera kornas utfodringsmässiga behov med olika slags ensilage.Alla Benemilk-foder har ett mycket högt energiinnehåll och en effektiv verkan på mjölkens sammansättning och mängd.

Produktutbudet större hösten 2013

Under början av år 2013 marknadsfördes tre Benemilk-allfoder och ett halvkoncentrat. Nu har utbudet utvidgats för att täcka alla utfodringsalternativ. Nya produkter för i synnerhet komplettering av spannmål har lanserats. Också mjölkningsroboten har fått sitt eget lockfoder.  Raisioagros program för utfodringsplanering har förnyats så att effekten av Benemilk blir så ekonomisk som möjligt.

Benemilk-produktfamiljen har tre allfoder och ett halvkoncentrat. Fodren är lätta att känna igen av färgen; färgerna Black, Red och Blue är kännetecknande för produkternas egenskaper.

Benemilk Black är den kraftigaste produkten i serien och avsedd för utmanande användning till de högst producerande korna. Benemilk Black innehåller faktorer som påverkar mjölkhalterna och produktionen och dessutom hälsofrämjande ämnen som kan minska metabolisk stress hos kor. Benemilk Amino Black halvkoncentratet ger högproducerande kor i spannmålsutfodring Benemilk-produkternas fördelar och positiva hälsoeffekter.

Benemilk Red är ett kraftigt foder för säker produktion. Det har tillräcklig effekt också tillsammans med gammalt ensilage. Om gården använder proteinrikt ensilage eller klöverfoder, är rätt val Benemilk Blue, som har ett svagare proteininnehåll. Det kraftiga, proteinrika Benemilk Red och Benemilk Blue som har ett svagare proteininnehåll är mycket energirika allfoder som ger motsvarande höjning av mjölkhalterna som det kraftiga Benemilk Black -allfodret.

Det finns redan mer än 600 finländska gårdar som har användningserfarenhet av Benemilk Black -fodren. Producenterna har märkt skillnaden i mjölktanken då ett vanligt allfoder bytts till Benemilk-foder. Mjölkproduktionen och halterna har stigit. Mjölkens proteinhalt stiger vanligen med 1–3 tiondedels procent, fettet kan stiga med 3–5 tiondedels procent, men det finns ännu bättre resultat än så. Bästa responsen på Benemilk-fodren får man med allfoderutfodring, där hela kraftfodergivan är tillverkad med Benemilk-metoden.

Benemilk bevisat effektiv

I MTT:s försöksladugård i Maaninka gjordes ett utfodringsförsök med Benemilk-allfodret på våren 2012 och mjölkproduktionen steg med hela 2,0 kg om dagen per ko jämfört med perioden med spannmåls-koncentratutfodring. Samtidigt steg protein- och fettprocenten.

I försöket kunde man inte märka någon skillnad i foderförbrukningen mellan försöksgrupperna, och därför vet vi att energin i Benemilk-fodret förbrukades effektivare i mjölkproduktionen. Samtidigt utnyttjades energin bättre. I praktiken kan man utnyttja den bättre effekten i Benemilk-fodret genom att sänka den dagliga kraftfodergivan i foderstaten med 0,5–1,0 kilo i alla produktionsklasser.