Bakgrundsuppgifter till utfodringsrekommendationen

 

Ensilage
torrsubstans
råprotein
D-värde
NDF
AAT
PBV
Energi MJ
Socker
Foderintagsindex
Ammoniaktyp
Löslig typpi
pH

     

Hö (eller halm), användningsmängd/dag?

 

Kraftfoder
Spannmålsslag och kvalitet i spannmålsutforingen?
proteinkomplettering
mineraler
tilläggsfoder (t.ex. Aseto-Melli)
 
allfoder
tillägssfoder
mineraler

                  

Produktionsnivå
laktationstoppar

                    

Utfodringsteknik
lösdrift/båsladugård Hur många automater/kiosker finns det att dosera från.
Mineraldosering?
eventuella problem, klövar, fertilitet, inflammationer…

                 

FÖR BLANDFODERGÅRDAR DESSUTOM

alla komponenter i blandningen och komponenternas proportioner
får djuren utöver blandfodret kraftfoder i kiosk eller i robot, hur mycket är det möjligt att ge