Avräkningar

Avräkning för partier av odlingsväxter görs i medeltal inom 30 dagar efter mottagandet enligt följande:

Spannmål och baljväxter

mottagningsdag 1:a-10:e, avräkning den 5:e följande månad.
mottagningsdag 11:e-20:e, avräkning den 15:e följande månad.
mottagningsdag 21:a-31:a, avräkning den 25:e följande månad.

Oljeväxter

mottagningsdag 1:a-15:e, avräkning den 7:e följande månad.
mottagningsdag 16:e-31:a, avräkning den 23:e följande månad.

Betalningen av avräkningen kan läggas på framtiden och på summan betalas en årlig ränta som är 2 %. Då är betalningsdagen den första avräkningsdagen i månaden.

Marjo Hietaoja svarar på frågor om avräkning tfn 044 782 1218.