AquaMakasiini / AquaMagasinet

I Finland utkommer ingen annan facktidskrift som enbart behandlar vattenbruk och yrkesfakta från branschen. AquaMagasinet, tidigare Vid Kasskanten, har enligt kundundersökningar stigit till den kanske mest betydelsefulla facktidskriften i vattenbruksbranschen.

Tidningen behandlar utfodring, fiskhälsa och -uppfödning, erfarenheter från uppfödningsanläggningar och ofta också nyheter om vattenbruksläget i världen. Tidningen är gratis och sänds till alla kunder som är registrerade i vårt kund- och inressentregister, om så önskas. Tidningen kan också läsas elektroniskt på våra internetsidor (se länkarna nedan).

Redaktör är Juha-Matti Mäkelä, tel. 040 541 1973. Du kan beställa/avbeställa tidningen också på Ge feedback -sidan.

AquaMagasinet 1/2018

AquaMagasinet 1/2017

AquaMagasinet 1/2016

AquaMagasinet 1/2015

AquaMagasinet 2/2014

AquaMagasinet 1/2014

AquaMagasinet 2/2013

AquaMagasinet 1/2013

AquaMagasinet 4/2012

AquaMagasinet 3/2012

AquaMagasinet 2/2012

AquaMagasinet 1/2012