Analys av proven

Raisioagro Oy analyserar själv eller använder analystjänst som mottagningsplatserna erbjuder.

Proven är antingen mottagningsprov från spannmåls- och oljeväxter som kommer till fabrikerna eller förhandsprov. Alla Raisioagros mottagningsställen har likadan utrustning för analys av mottagningsproven. Ravintoraisios spannmålslaboratorium i Reso analyserar merparten av Raisio-koncernens förhandsprov och merparten av mottagningsproven från Reso. Raisio tar emot spannmål på fabrikerna i Reso, Kouvola, Ylivieska och Nokia och i Suomen Viljava Oy:s lager.

Syftet med de analyser som görs av förhandsproven eller mottagningsproven är att styra rätt slags spannmålsråvara till rätt fabrik.

På basis av mottagningsprovet fastställs brukskvaliteten för spannmålspartiet och också dess handelsduglighet i spannmålslaboratoriet som samtidigt ger de analysresultat som behövs för prissättningen.