AgroMakasiini / AgroMagasinet

Kundtidningen AgroMagasinet som riktas till husdjursproducenter och växtodlare är ett alldeles nytt faktapaket för Raisioagros kunder och intressenter. Tidningen utkommer två gånger per år.

Målet med tidningen är att den ska ge producenterna den allra färskaste informationen om branschen, praktiska erfarenheter från gårdarna och aktuella tips och råd om utfodring och om andra produktionsinsatser.

Vi sänder tidningen gratis till alla producenter och intressenter som finns i Raisioagros kundregister. Den svenskspråkiga versionen, AgroMagasinet, utkommer omkring en vecka efter den finska. Båda tidningarna kan också läsas på nätet.

AgroMagasinet 1/2016

AgroMagasinet 2/2015

AgroMagasinet 3/2014

AgroMagasinet 2/2014

AgroMagasinet 1/2014

AgroMagasinet 4/2013

AgroMagasinet 3/2013

AgroMagasinet 2/2013

AgroMagasinet 1/2013

AgroMagasinet 4/2012

AgroMagasinet 3/2012

AgroMagasinet 2/2012

AgroMagasinet 1/2012