Sik

Silver-produktserien

 

Silver är Raisioagros produktserie för sik. Fodrens innehåll av olika näringsämnen och valet av råvaror baserar sig på resultaten av ett långvarigt utvecklingsprojekt. Fodren har också i praktiken visat sig vara mycket effektiva.

 

Silver-fodren innehåller en stor mäng protein och fett, samtidigt som mängden kolhydrater och vete är låg. Fodren innehåller rikligt med marina råvaror och har därför en god smältbarhet. Eftersom fiskmjölet är utvalt med tanke på östersjöförhållanden är fosforhalten mycket låg.

 

Den minsta foderstorleken i Silver-serien är 1,7 mm. Den lämpar sig för sik som väger 25 gram eller mera. Den största foderstorleken i serien är 5 mm, fastän största delen av fiskodlarna i praktiken använder 3,5 mm stort foder tills fisken slaktas, därför att de har märkt att siken växer bättre med foder av mindre storlek. 

 

Silver-fodren, som produceras för fisk med vitt kött, innehåller inte astaxantin. Ifall man vill producera rom, rekommenderar vi att man åtminstone under en tid matar fiskarna med foder som innehåller astaxantin. För detta ändamål passar tillexempel Silver Ova bra, eftersom det också har en hög halt av astaxantin. 

 

Vital Silver – för sikens välbefinnande

Vital Silver-fodret, som skall ges i perioder, baserar sig på samma grundrecept som Silver-fodret. Även Vital Silver har en extra tillsats av vitaminer och det hälsopaket som skapats enbart för Raisioagro av DSM.


Paketet innehåller:

- en stor mängd C- och E-vitamin
- betaglukan som aktiverar ätarcellerna
- nukleotider som påskyndar celldelningen

Såhär beräknar du behovet av Vital Silver:

Fiskar som äter 3,5 mm foder: 35 % av biomassan i början
Fiskar som äter 5 mm foder: 30 % av biomassan i början
Fiskar som äter 7 mm foder: 25 % av biomassan i början

Exempel:
Om du har 10 ton fisk som äter foder av storleken 3,5 mm när kuren inleds, behöver du totalt 3,5 ton Vital Silver. Denna mängd matas i sin helhet till fiskarna varefter man fortsätter med vanligt foder.

 

Läs mer om Vital Silver-fodret här.

Silver Ova - fodret för moderfisk

Det finns en egen produktserie för sikmoderfiskar, Silver Ova. Fodret innehåller mer vitaminer och mineraler än vanligt foder och dessutom har det en tillsats av 80 mg astaxantin per kg. Även om färgämnet hos vitfisk inte lagras i köttet är astaxantin mycket viktigt för att rommen skall kunna utvecklas normalt. Astaxantinet skyddar bland annat rommen från solens UV-strålning. Rom från fisk som matats med foder innehållande astaxantin har klart bättre möjligheter att överleva jämfört med rom vars moderfisk utfodrats med foder utan astaxantin.

Silver Ova produceras i storleken 7 mm och på beställning även 5 mm.

 

Grundinformation om sikfoder finns på denna länk.