Vad äter de odlade fiskarna?

De odlade fiskarna äter industriellt framställt foder. Råvarornas och fodrens kvalitet kontrolleras noggrant. Detta krävs också i foderlagen, vars krav fodren alltid måste uppfylla.

De odlade, inhemska fiskarna är hälsosam föda för oss människor -  fisken är vad den äter.

Ju större fisk, desto större är foderpelletens storlek (diameter). Tillverkningsprocessen av fiskfoder är mycket komplicerad jämfört med tillverkningen av foder för andra husdjur, eftersom vattenomgivningen ställer speciella krav på fodrets kvalitet. Fodret skall sjunka långsamt och det får inte upplösas för fort, annars kan det skapas foderspill.

Fiskfodren framställs med hjälp av en extruder, som är en slags tryckkokare. Under upphettningen stiger temperaturen tillfälligt till över 100 grader då den är under högt tryck. Detta gör att framställningsmetoden är mycket hygenisk. Tack vare att foderblandningen i extrudern upphettas under tryck kan fiskarna ta tillvara stärkelsen från spannmålet bättre. 

Dagens fiskfoder är framställda av råvaror som också för oss människor är mycket hälsosamma. Fodren består av växtolja, vegetabiliska proteiner, marina fetter och marina proteiner samt vitaminer, mineraler och spårämnen. Man har idag en mycket bred kunskap om vilka näringsämnen olika fiskarter behöver och därför är det också möjligt att göra egna foder för varje art. An efter att fiskarna växer förändras deras näringsbehov. Främst förändras förhållandet mellan protein och fett. Under yngelstadiet behöver fisken i första hand protein för att växa, medan en större fisk behöver mer energi. Därför innehåller de större fodren en större mängd fett än de mindre fodren.

I figuren kan du se mängderna av olika råvaror i regnbågslax- och sikfoder.

Regnbågslax

Sik