Hercules LP ΩPTI optimerar fettsyrorna i fisken

Fodret är menat för att optimera innehållet av de i fet fisk naturligt förekommande, och för oss människor hälsosamma, fettsyrorna EPA och DHA .

Tillgången på fiskolja i Världen minskar på grund av ökad konsumtion, och detta har lett till att andelen växtolja i fodren för laxfiskar ökat. Detta innebär i sin tur att andelen för oss människor hälsosamma fettsyror i den odlade fisken minskar, eftersom den enda källan för dessa är marina råvaror och den klart viktigaste källan är fiskolja.

OPTI-utfodringskonceptet innebär, att man i början av odlingen använder mycket rybsolja i fodren, medan man då fisken växer de sista 500 grammen före slakt, matar den med Hercules LP OPTI som innehåller mycket fiskolja. På detta sätt optimeras fiskens innehåll av EPA och DHA, och detta leder till att den som livsmedel fortfarande är mycket hälsosam. Då du äter regnbågslax (200 gram/vecka enligt folkhälsoinstitutets rekommendation), som odlats enligt OPTI konceptet och med Raisioagros foder, får du i dej den mängd för hjärta och blodkärl hälsosamma fettsyror som rekommenderas.

Opti- konceptet minskar märkbart på konsumtionen av fiskolja i fiskfodren, och på detta sätt sparar vi också på världens bestånd av vild fisk. Som ersättande energikälla använder vi inhemsk rybsolja, och på såsätt ökar också andelen inhemska råvaror i fodret.

Opti hör till Raisioagros Hercules LP – miljöfoder (LP low phosphorus). Enligt en opartisk undersökning (VFFI Rimito, 2008) innebar LP-innovationen en minskning av fosforbelastningen från fiskodling med 26 %.